mars 29, 2019

De sex flockritualerna Dela Utrymme, Hälsningsritualen, Ta Utrymme, Leda Bakifrån, Fokusritualen och Kompanjonsrörelse ger Liberty Dancing® – en spontan dans med hästen. Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är en helt relationsbaserad hästkommunikation genom kroppsspråket. Liberty Dancing® är upplyftande och befriande! Om […]

0
mars 20, 2019

Hur man skapar Magnetisk förbindelse Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, klicker eller inskränkningar och är helt relationsbaserad hästkommunikation genom kroppsspråket. Flockritual 6: Kompanjonsrörelse™ – (Magnetisk förbindelse) Hur man bygger en magnetisk förbindelse – hästen matchar dina rörelser som dess ledare ”Kompanjonsrörelse™” är utövandet av den Magnetiska […]

0
mars 8, 2019

Hur man bygger uppmärksamhet Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, press eller inskränkningar och är helt relationsbaserat genom kroppsspråket. Flockritual 5: Fokusritualen™ Fokusritualen™ bygger fokus och ansvarsfullhet. Att praktisera denna ritual formar en djupare förbindelse genom den medvetenhet som den skapar. Från att utföra Fokusritualen™, kommer hästen att utveckla […]

0
februari 17, 2019

Hur man uppnår villighet Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, press eller inskränkningar och är helt relationsbaserat genom kroppsspråket. Flockritual 4# Leda bakifrån™ Leda bakifrån™ bygger en villig attityd och utvecklar en naturlig arbetsetik i hästen. Det tar bort skrämda och aggressiva beteenden i en avspänd omgivning och […]

0
februari 17, 2019

Hur man bygger respekt/artighet Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserat genom kroppsspråket. Flockritual 3# Ta utrymme™ Hästar tar territorium från varandra. Lägre rankade hästar för att nå högre i rangordningen och ledarhästen för att få respekt och uppmärksamhet i […]

0
januari 10, 2019

Hur man bygger tillit Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserat genom kroppsspråket. Hälsningsritualen™ bygger tillit mellan dig och hästen. Jag använder denna ritual dagligen när jag går till hästen. Denna ritual lär dig hur du bör presentera dig för hästen […]

0
december 4, 2018

Hur man uppnår samhörighet Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserat genom kroppsspråket. Den första ritualen lär dig hur du uppnår en djup förbindelse och vänskap med hästen. Den bygger samhörighet, tillit, artighet, lojalitet och avspändhet. Ritualen Dela Utrymme lär […]

0

Nyligen kom det till min kännedom att tränare tagit koncept, information och delar av mitt träningsprogram från min hemsida och marknadsför som deras eget. Jag har utvecklat mitt koncept under flera år utifrån den utbildning, de kunskaper och erfarenheter jag fått genom åren och det skiljer sig från traditionella tekniker och Natural Horsemanship-metoder. Från min […]

0
juni 16, 2018

Text och foto: Anneli Westlund Var det så att människor ibland inte förstod vad du gjorde Frédéric, detta varsamma sätt? Frédéric: Jag tror att människor innan inte trodde att man kan arbeta en häst på ett varsamt sätt för de trodde att man måste få underkastelse från hästen, måste få dem att förstå och lyda. […]

0