March 29, 2019

De sex flockritualerna Dela Utrymme, Hälsningsritualen, Ta Utrymme, Leda Bakifrån, Fokusritualen och Kompanjonsrörelse ger Liberty Dancing® – en spontan dans med hästen. Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är en helt relationsbaserad hästkommunikation genom kroppsspråket. Liberty Dancing® är upplyftande och befriande! Om […]

0
March 20, 2019

Hur man skapar Magnetisk förbindelse Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserad hästkommunikation genom kroppsspråket. Flockritual 6: Kompanjonsrörelse™ – (Magnetisk förbindelse) Hur man bygger en magnetisk förbindelse – hästen matchar dina rörelser som dess ledare “Kompanjonsrörelse™” är utövandet av den […]

0
March 8, 2019

Hur man bygger uppmärksamhet Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserat genom kroppsspråket. Flockritual 5: Fokusritualen™ Fokusritualen™ bygger fokus och ansvarsfullhet. Att praktisera denna ritual formar en djupare förbindelse genom den medvetenhet som den skapar. Från att utföra Fokusritualen™, kommer hästen att […]

0
February 17, 2019

Hur man uppnår villighet Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserat genom kroppsspråket. Flockritual 4# Leda bakifrån™ Leda bakifrån™ bygger en villig attityd och utvecklar en naturlig arbetsetik i hästen. Det tar bort skrämda och aggressiva beteenden i en avspänd omgivning […]

0
February 17, 2019

Hur man bygger respekt/artighet Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserat genom kroppsspråket. Flockritual 3# Ta utrymme™ Hästar tar territorium från varandra. Lägre rankade hästar för att nå högre i rangordningen och ledarhästen för att få respekt och uppmärksamhet i […]

0
January 10, 2019

Hur man bygger tillit Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserat genom kroppsspråket. Hälsningsritualen™ bygger tillit mellan dig och hästen. Jag använder denna ritual dagligen när jag går till hästen. Denna ritual lär dig hur du bör presentera dig för hästen […]

0
December 4, 2018

Hur man uppnår samhörighet Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserat genom kroppsspråket. Den första ritualen lär dig hur du uppnår en djup förbindelse och vänskap med hästen. Den bygger samhörighet, tillit, artighet, lojalitet och avspändhet. Ritualen Dela Utrymme lär […]

0
August 8, 2015

I första grundstenen Frihetsarbete/Liberty Dancing® i utbildningsprogrammet Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff™ är att arbeta med en häst i frihet utan utrustning, tryck, tvång eller rundcorall, första steget att lära sig de sju Flockritualerna™. Att arbeta med en häst i frihet brukar kallas för frihetsdressyr men på det här sättet har det väldigt lite […]

0
August 3, 2015

Jag har alltid sökt en djupare och friare hästkommunikation och fann det i ett autentiskt sätt att kommunicera med hästar som är helt relationsbaserat. Carolyn Resnick i USA från filmen “The Path of the Horse” har hjälpt mig utveckla mitt utbildningsprogram genom denna väg. Hon lärde sig vildhästars ritualer och kommunikationssystem som barn. Andra tränare […]

0