August 8, 2015

I första grundstenen Frihetsarbete/Liberty Dancing® i utbildningsprogrammet Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff™ är att arbeta med en häst i frihet utan utrustning, tryck, tvång eller rundcorall, första steget att lära sig de sju Flockritualerna™.

Att arbeta med en häst i frihet brukar kallas för frihetsdressyr men på det här sättet har det väldigt lite med traditionell frihetsdressyr att göra. Kommunikationen jag använder är autentisk och relationsbaserad hästkommunikation™ som bygger på hästars naturliga flockbeteende och instinkter som leder till en spontan dans med hästen. Detta har jag lärt mig av min mentor Carolyn Resnick i USA, som lärde sig hästarnas ritualer när hon sökte kontakt med vildhästar som barn.

På det här viset påbörjar och utvecklar man relationen med hästen fri och när man börjar utbildningen fokuserar man först på relationen i frihet utan att hästen behöver prestera något.

Fokus är på artigt uppförande under nära interaktioner och att Dela utrymme genom att umgås med hästen utan krav. Detta är så mycket mer värdefullt än vad de flesta människor förstår. “The power of the pause” bygger en djup förbindelse med hästen och gör att den knappt behöver någon “träning” för att samverka med oss.

Vårt första mål är att bygga förbindelsen, sedan fokuserar vi på att utveckla tillit, respekt, villighet och uppmärksamhet. När dessa hjärtesträngar delas mellan dig och hästen, uppstår magiskt en spontan magnetisk förbindelse.

Att inneha denna förbindelse är den mest spännande delen mellan två olika arter – människan och hästen. När detta händer, praktiserar vi denna sammankoppling så att ledarskapet blir smidigt och inbjudande och dansen är naturlig och lätt att följa som en danspartner.

Genom att bygga upp relationen på detta sätt, har hästen en stark önskan att samarbeta och lära, och är väl förberedd att bära utrustning för vidare skolning och ridning utan att känna sig inskränkt och kontrollerad. Vi lär oss använda utrustningen på ett passande sätt, inte för kontroll utan för kommunikation.

Flockritualerna™ är en resa i personligt och andligt växande med hästar. Ritualerna är vad hästar använder naturligt i en flock för att utveckla förbindelse, vänskap, lojalitet, tillit, respekt, ledarskap och ansvar i gemenskapen. Ritualerna är också hur hästar utvecklar sitt kommunikationssystem så det för harmoni, enighet och samarbetsförmåga till flocken.

Genom att utveckla en omhändertagande ledarskapsroll, skapar det ett partnerskap och en magnetisk förbindelse liknande den hästar delar med varandra. Att dela en magnetisk förbindelse med en häst öppnar dörren till en djup vänskap, lojalitet och hjärtekontakt som är bestående. Att arbeta med hästar på detta sätt, får hästen att återvända till sin sanna natur och tillåter hästen att växa till sin fulla potential.

Frihetsritualerna

Genom utbildningen baserad på relationen och samhörigheten med hästen genom Flockritualerna™, behandlar vi hästen som vi själva skulle vilja bli behandlade om rollerna vore omvända.

Vårt uppdrag är att utveckla en önskan i hästen att söka vårt sällskap genom att inbjuda hästen att komma till oss, istället för att tvinga oss på hästen och att den ska göra saker för oss. Den tid det tar att utveckla en relation med hästen, minskar dramatiskt tiden som vanligtvis behövs för att utbilda en häst.

När hästen frivilligt söker kontakt med dig och vill interagera, kan du lätt guida hästen och ha dess fulla uppmärksamhet när den är öppen att följa din inverkan. Det är hästen som initierar kontakten och den tillåts välja vårt ledarskap istället för att påtvingas det.

Hästen kan alltid undkomma vårt inflytande vilket gör att den söker sig till oss och vill komma nära. Vi leder hästen utan tryck- och eftergift, utan press, tvång eller att lägga en hand, pisk eller utrustning på den och utan tillgripande av fysisk dominans eller rundcorall. Att arbeta med hästen utan utrustning och på en stor öppen yta, orsakar en häst att vara mer villig att sammankoppla och följa din ledning.

När inget tvång används på hästen, öppnar det dörren till en förmåga att sammankoppla med dess sanna natur. När utrustning används är det inte den rätta hästen som dyker upp och den kan inte verkligen bli sedd. Det saktar ner utbildningsprocessen och hästen känner sig alltid under restriktion och kontroll och tvingas samarbeta med underkastelse. Det är att arbeta en häst utan förbindelse.

Utövandet av Flockritualerna™ får hästen att uppnå en känsla av tillhörighet. Utan utrustning, i en fri öppen omgivning, ger vi en häst möjligheten att svara positivt eller negativt utan konsekvenser, vilket är så värdefullt för att bygga förbindelse och tillit med en häst.

Att få uttrycka sina känslor och delta frivilligt utan konsekvenser är livshöjande för hästen och skapar ett välbefinnande och en entusiasm för livet, likaväl som en optimistisk attityd för samarbete.

Att få erfara valfrihet utan reprimander bygger ett hälsosamt ego och hästen kommer naturligt att sammankoppla med människan. Hästars största instinkt är kamratskap och frihet. Detta är vad vi ger tillbaks till hästen genom att arbeta med Flockritualerna.™ På kort tid kommer hästen att välja vårt ledarskap framför sitt eget. När vi kan forma en häst som gläds av arbetet från ett villigt hjärta utan utrustning i frihet, utifrån egen vilja är nästan allt möjligt.

I frihetsarbetet får du uppleva hur du arbetar och guidar hästen i frihet och får fantastiskt resultat. Du kommer lära dig hur du är en vän till hästen och hur du vägleder så att vänskapen djupnar och ledarskapet är ansträngningslöst. Från relationen du uppnår kommer hästen att börja matcha dina rörelser som ett föl matchar sin mammas rörelser.

Du utvecklar en häst med framåtbjudning, fantastiska halter och en verklig danspartner med en frivillig respons. Från utövandet av Flockritualerna™ kommer du att forma och utveckla en häst som litar på dig, respekterar dig och har en villighet och önskan att prestera utav själ och hjärta. Du kommer att kunna behålla hästens uppmärksamhet på dig och den kommer att följa din ledning från marken, som kommer att överföras till sadeln och varje gång du behöver hästens samarbete.

Flockritualerna™ utvecklar dina färdigheter bortom horsemanship genom de interaktioner du delar med hästen i frihet. Du kommer att lära dig vad du ska tillåta, vad du inte ska tillåta, när du behöver anpassa dig till hästen och när hästen behöver anpassa sig till dig. Genom processen av att lära dig hur du dansar med din häst i frihet, kommer du upptäcka mer om dina naturliga förmågor och hur du närmar dig din häst genom att använda dina egna instinkter och värderingar.

Det vi vill åstadkomma med sista ritualen – dansen med hästen i frihet – är verkligen inte som en dresserad björn på cirkus som är utbildad på kommando. Vad du vill uppnå är en danspartner som du övat med – som två danspartners på is. Målet är att skapa i hästen ett konstant och enhetligt svar på dina rörelser och ditt ledarskap.

Vi påverkar instinkten hästar har som får dem att röra sig bort från något som kommer emot dem, och att närma sig något som lämnar dem. Detta är den flockinstinkt som är naturlig för alla hästar. Hästar föds med denna instinkt och är vad som orsakar flocken att röra sig tillsammans i enighet och harmoni. Det är vad som ger fölet förmågan att matcha sin mammas rörelser utan eftertanke. Vi tar fram denna förmåga genom att fokusera på utövandet av den magnetiska förbindelsen.

Liberty Dancing

Flockritualerna™ är byggda på naturliga förbindelseritualer som är instinktiva för hästar. Genom utövandet av dessa ritualer, utvecklar du en förståelse av hur du sammankopplar till alla levande varelser. Du börjar lära dig om dig själv mer ingående och upptäcker ett sätt att vara en ledare i hästens ögon utan att använda tvång.

Flockritualerna™ är grunden i mitt utbildningsprogram och bygger på Carolyn Resnicks samvaro med vilda hästar i naturen och deras naturliga ritualer i en flock. Hon har personligen hjälpt mig utveckla mitt utbildningsprogram i USA. (Du kan se henne i filmen “The path of the horse”).

Ritualerna skapar harmonisk kommunikation inom flocken. Du kan se många av dessa sammanbindande ritualer väldigt tydligt när två hästar först möts och medan de betar. Genom delade betesplatser och begärda betesplatser, utvecklar de en enhetlig flock och social medvetenhet.

Hästar tränar varandra i att passa in socialt inom flocken och i hur de behåller en position av respekt till varandra i deras vardagsrelation. Jag visar dig hur du närmar dig utbildningen av en häst på ett liknande sätt, för att vara harmonisk med din häst.

Utövandet av flockritualerna™ kommer att gynna din ridning enormt samt alla dina häst- och människorelationer, från turridning, till utbildning och prestation till vardagshantering som de öppnar dörren till din egen sanna natur.

För att förstå vad det handlar om att arbeta med en häst i frihet, är dessa de regler du kommer att följa för att åstadkomma den sanna naturen av din häst: att sammankoppla med den och ge den lust att lära och följa ditt ledarskap.

 

Regler att följa i Flockritualerna™

I varje ritual finns det ett resultat som ska uppnås. Hur du uppnår det ligger i dina händer genom att följa dessa grundregler:

  • Du fångar inte en häst mot dess vilja.
  • Enda gången du ska påverka en häst är när den är avslappnad.
  • Om du gör hästen upphetsad, bör den kunna gå tillbaks till avslappning inom mindre än tre minuter.
  • Ta en paus under lika lång tid som hästen var orolig.
  • Om du skapar rädsla i en häst, upprepa inte det som orsakade det, utan gå snarare vidare till något som skulle föra tillbaka tilliten och viljan att följa din ledning.
  • I många fall kan det vara en bra lärdom för hästen att bli uppspelt och få upp sin energi, men inte om förtroendet störs. Att ta upp en hästs energinivå är önskvärt men inte för att tvinga en häst att göra något den inte vill eller för att straffa den. Att föra upp en hästs energi kan få dess fokus att återvända och få förbindelsen att växa djupare, men inte om hästen känner sig hotad. Den måste känna sig som en hund som leker och att sammankopplingen förbättrats från energin du utvecklade i den.

 

Vad är speciellt med Flockritualerna™ och Relationsbaserad hästkommunikation™?

Flockritualerna™ tar fram en medvetenhet i hur man skapar en vilja och en önskan i en häst att dansa i partnerskap tillsammans med människan. Det som är annorlunda med ritualerna är att de belyser förståelsen av den sanna naturen hos en enskild häst från samma sätt hästar använder för att lära känna varandra.

Flockritualerna™ lär människor att sammankoppla med hästar och sig själva med deras högre jag och hur man lär sig från den direkta upplevelsen. Ritualerna är terapeutiska för hästar för det ger dem sociala aktiviteter att göra och en känsla av familjetillhörighet med människor som en häst normalt skulle uppleva i en naturlig flock.

Genom det dagliga arbetet av ritualerna växer hästars känsla av tillhörighet. Eftersom de s.k. ritualerna är naturliga ritualer som hästar ägnar sig åt för att öka sin förbindelse och sammankoppling till flocken, ger de mening åt hästars liv.

Flockritualerna™ är terapeutiska för människor i stort sett på samma sätt som för hästar. Från den direkta erfarenheten av att utveckla en djup förbindelse med en häst, väcks något inom en person att få till stånd en djupare mening med livet. Från bruket av ritualerna uppstår ett välbefinnande som fjädrar tillbaka så att man upptäcker sina naturliga instinkter för att kommunicera med en häst.

Under arbetet med att lära sig ritualerna, utvecklas en djupare insikt med allt levande. Från hjärtat och själen sker ett utbyte mellan häst och människa som ger en djup känsla av glädje och växande samhörighet.

Det finns många likheter mellan hästar och människor och obegränsade insikter. Dessa likheter mellan hästar och människor, orsakar djupa band som är magiska.

En relationsbaserad hästträning och hästutbildning fördjupar förståelsen av din hästs sanna natur och personlighet och hur du utvecklar ett mer villigt partnerskap med hästen i frihet. I sökandet efter den här typen av förbindelse med en häst, väcks en person till sin sanna natur och finner en unik koppling med sin häst.

 

Utveckla ditt ledarskap att passa hästen

Det är vettigt att sammankoppla med hästar genom att använda de sociala ritualer som är naturliga för hästar eftersom de svarar lättare på att bli utbildade. Dessa ritualer skapar vänskap, respekt och en djupare förmåga att följa ledaren. Det första du behöver veta om att utbilda en häst är hur du uppnår en samhörighet som passar hästens personlighet och att ditt ledarskap är förstått av hästen.

Att arbeta med hästen på ett socialt sätt, hjälper den att känna sig bekväm. När vi kommunicerar med hästar på det sätt hästar tränar varandra, har vi en direkt linje till att nå hästen på det mest naturliga, möjliga sätt. Det öppnar dörren till en häst som vill lära sig och följa dina direktiv.

Att utbilda hästen genom ritualerna hästar använder, utvecklar ditt ledarskapssätt att passa den individuella hästens natur och växlande attityd. En häst kan vara villig för att i nästa sekund vara motståndsfull, uttråkad eller upphetsad, distraherad eller aggressiv och kan bli skygg på ett ögonblick.

Frihetsritualerna

När man lär sig konsten är det svåraste att veta när man ska leda och när man ska följa en hästs önskan. När detta är förstått kommer alla områden inom ens liv också att fungera bättre. När man är i ett tillstånd av att vara förälskad i livet, är man mer villig att ta hand om andras behov och ledarskapet blir inbjudande, effektivt och magnetiskt.

Att utveckla en relation med din häst i frihet genom flockritualerna™ låter din förståelse växa för den individuella hästen du arbetar med. Detta orsakar dig att utveckla en djup förståelse för alla hästars behov att bemötas utifrån deras egen individuella synvinkel – och du kommer att veta hur! Du kommer att älska hur frihetsträning utvecklar dig som kommunikatör och utbildare när du upplever relationen du kan få med din drömhäst.

 

Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff™

I Frihet – Vid Hand – Bettlös Ridkonst

 

© Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

0